Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 1. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk oppmøte - 75%

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk innlevering - individuell

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk innlevering - gruppelevering

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 21:17