Beskjeder

Publisert 19. mai 2006 16:45

Om eksamen: Oppgavene skal leveres i to eksemplarer (vedlagt pensumlister) i ekspedisjonen på IMK mandag 22. mai mellom kl. 12-14. Godkjente pensumlister er lagt i ett eksemplar i boksen over posthyllene merket EST3010, så dere må ta en kopi. Dere skal ikke ha navn på oppgaven, men kandidatnummer. Kandidatnummeret er det samme som det sekssifrede studentnummeret dere finner på Studentweb. Finner dere ikke nummeret der kan dere la feltet stå åpent så lenge, og heller føre det på manuelt ved innlevering. (Ekspedisjonen og studiekonsulent ved IMK har oversikt over numrene.) Husk legitimasjon! Fuskeerklæring finnes også i ekspedisjonen på IMK og fylles ut ved innlevering.

Publisert 11. mai 2006 16:05

Om pensum: Dere skal legge opp en egen pensumliste til emnet med 800-1000 sider litteratur som dere har brukt i forbindelse med oppgaven. Her kan dere ikke føre opp bøker/artikler dere har hatt som pensum på andre emner tidligere. Pensumlisten skal godkjennes og underskrives av faglærer (evt. gruppeveileder) og legges ved oppgaven ved innlevering. Pensumlisten er ikke nødvendigvis identisk med referanseliste/litteraturliste til oppgaven, siden sistnevnte kan inneholde bøker/artikler dere har lagt opp tidligere, som dere refererer til i oppgaven. De som ennå ikke har fått godkjent pensumliste på veiledningsmøte kan sende den til ragnhild.tronstad AT media.uio.no, som godkjenner, underskriver og legger den til avhenting i egen boks over posthyllene ved ekspedisjonen på IMK.

Publisert 12. des. 2005 13:43

Oppdatering: Dokumentet med informasjon om samarbeidsprosjektet som det lenkes til i forrige beskjed inneholdt noen feil og er derfor oppdatert i dag. Den viktigste endringen gjelder webadressen til estetisk programutvalg, hvor det legges ut ytterligere informasjon om prosjektet etterhvert. Riktig adresse er www.hf.uio.no/programutvalg/estetikk (eller følg denne lenken. )

Publisert 9. des. 2005 14:45

Våren 2006 vil det bli anledning til å delta i et samarbeidsprosjekt mellom Estetikkprogrammet og Kunstakademiet på emnet EST3010. Se nærmere opplysninger om prosjektet her. (Studenter som ønsker å utforme egne prosjekter uavhengig av dette kan selvfølgelig fremdeles gjøre det.)