Om pensum : Dere skal …

Om pensum: Dere skal legge opp en egen pensumliste til emnet med 800-1000 sider litteratur som dere har brukt i forbindelse med oppgaven. Her kan dere ikke føre opp bøker/artikler dere har hatt som pensum på andre emner tidligere. Pensumlisten skal godkjennes og underskrives av faglærer (evt. gruppeveileder) og legges ved oppgaven ved innlevering. Pensumlisten er ikke nødvendigvis identisk med referanseliste/litteraturliste til oppgaven, siden sistnevnte kan inneholde bøker/artikler dere har lagt opp tidligere, som dere refererer til i oppgaven. De som ennå ikke har fått godkjent pensumliste på veiledningsmøte kan sende den til ragnhild.tronstad AT media.uio.no, som godkjenner, underskriver og legger den til avhenting i egen boks over posthyllene ved ekspedisjonen på IMK.

Publisert 11. mai 2006 16:05 - Sist endret 19. mai 2006 16:57