Om eksamen : Oppgavene skal …

Om eksamen: Oppgavene skal leveres i to eksemplarer (vedlagt pensumlister) i ekspedisjonen på IMK mandag 22. mai mellom kl. 12-14. Godkjente pensumlister er lagt i ett eksemplar i boksen over posthyllene merket EST3010, så dere må ta en kopi. Dere skal ikke ha navn på oppgaven, men kandidatnummer. Kandidatnummeret er det samme som det sekssifrede studentnummeret dere finner på Studentweb. Finner dere ikke nummeret der kan dere la feltet stå åpent så lenge, og heller føre det på manuelt ved innlevering. (Ekspedisjonen og studiekonsulent ved IMK har oversikt over numrene.) Husk legitimasjon! Fuskeerklæring finnes også i ekspedisjonen på IMK og fylles ut ved innlevering.

Publisert 19. mai 2006 16:45 - Sist endret 19. mai 2006 16:57