Gruppe 4: Medier

Gruppeleder: Maria Moseng, mamoseng@gmail.com

Hanne Merethe Okstad, hannemok@student.uio.no

Linn Kulberg Knutsen, linnkkn@student.sv.uio.no

Kristine Ann Skaret, krisask@student.uio.no

Lene Stenseth, lenetv@student.hf.uio.no

Jorunn Granholm Aarseth, jorunnga@student.uio.no

Emil Trier, emiltr@student.hf.uio.no

.

1. OMGANG VEILEDNINGSMØTER - gjennomgang av prosjektskisser

20.3 kl 14.15, rom 218, IMK: Linn, Emil, Hanne (Jorunn innleder respons på Linn, Lene på Emil og Kristine på Hanne)

27.3 kl 14.15, rom 220, IMK: Jorunn, Lene, Kristine (Emil innleder respons på Jorunn, Linn på Lene og Hanne på Kristine)

Leveringer (16. og 23.3 kl 12.00): Tittel, tema, problemområde, problemstilling. Tverrestetisk forankring, mulige teoretiske perspektiver, overveielser omkring metode, begreper som kan være senrale, osv.
Tilbakemelding: Vær generøse og gavmilde lesere, gi konkret og konstruktiv kritikk. Er problemstillingen mulig å svare på? Er det tverrestetisk? Er teorien relevant? Gode argumenter? Muligheter i prosjektet? Osv.

.

2. OMGANG VEILEDNINGSMØTER – analyse/drøfting

Tirsdag 24. april kl 14.15, rom 218, IMK: Jorunn, Linn, Stine (Hanne innleder respons på Jorunn, Emil på Linn, Lene på Stine)

Onsdag 25. april kl 14.15, rom 218, IMK: Lene, Hanne, Emil (Jorunn innlder respons på Lene, Linn på Hanne, Stine på Emil)


Levering for alle: torsdag 19. april kl 12.00
3-5 normalsider analyse/beskrivelse og drøfting som forholder seg til oppgavens problemstilling.

Tilbakemelding: Er valg av teori relevant? Bør problemstillingen justeres? Kommer det tverrestetiske perspektivet klart fram? Argumentasjon, klarhet, o.l.

Publisert 5. feb. 2007 19:30 - Sist endret 2. apr. 2007 03:35