Beskjeder

Publisert 7. apr. 2008 17:49

Innlevering

Informasjon om innlevering av eksamen i dette emnet i Fronter ligger nå i fellesrommet i Fronter

Publisert 4. apr. 2008 14:53

Pensumlister: Husk å sende pensumlistene til gruppelederen! Listene kan diskuteres og eventuelt forbedres i gruppene. De leveres inn per epost til faglærer for endelig godkjenning senest 30.april.

Publisert 21. feb. 2008 14:36

Hvordan fungerer kurset for deg? Skjema for midtveis- eller underveisevaluering ble delt ut på siste fellessamling, 20.februar. Skjema er også lagt ut i Fronter. Utfylte evalueringsskjema legges i posthyllen til emneansvarlig eller sendes per mail til liv.hausken at media.uio.no senest i morgen, fredag 22.februar.

Publisert 15. feb. 2008 10:40

Minner om gruppeoppgave til siste fellessamling, onsdag 20.februar: skisse til analyse av akademisk tekst. Husk at alle de fire semesteroppgavene må leses, ikke bare den som gruppen skal holde innlegg om.

Publisert 24. jan. 2008 10:45

Alt materiale fra andre fellessamling er lagt ut i Fronter. Idéskisse til semesteroppgave sendes faglærer per epost innen 29.februar kl.10.00. Pensumlisten sendes per epost til seminarleder innen 1.april.

Publisert 22. jan. 2008 12:16

VIKTIG: de som har problemer med Fronter for å få sirkulert oppgavebesvarelsen til i formiddag, kan sende besvarelsen på ordinær epost til liv.hausken at media uio.no

Publisert 18. jan. 2008 16:46

Studentoppgave til 22.januar og powerpoint-fil fra første forelesning er lagt ut i Fronter (https://fronter.uio.no)

Publisert 18. jan. 2008 11:31

Forelesning og seminar

Forelesningene og seminarene i EST3010 holdes i seminarrom 208.

Publisert 8. jan. 2008 13:21

Vi vil oppfordre alle som skal ta dette kurset til å tenke på hva dere har lyst til å skrive semesteroppgave om allerede før første forelesning. Husk at det går an å skrive oppgave sammen med andre.

Publisert 3. jan. 2008 11:59

Godt Nytt År. Første fellessamling er onsdag 16.januar. Velkommen.