Hvordan fungerer kurset for deg? …

Hvordan fungerer kurset for deg? Skjema for midtveis- eller underveisevaluering ble delt ut på siste fellessamling, 20.februar. Skjema er også lagt ut i Fronter. Utfylte evalueringsskjema legges i posthyllen til emneansvarlig eller sendes per mail til liv.hausken at media.uio.no senest i morgen, fredag 22.februar.

Publisert 21. feb. 2008 14:36 - Sist endret 7. apr. 2008 17:49