Semesterside for EST3010 - Vår 2009

Hvis du har tekniske problemer med å få levert semesteroppgaven i Fronter, sender du oppgaven per mail til studiekonsulenten og forklarer hva feilen besto i. Studiekonsulenten tar seg av dette i morgen, fredag. Beklager at det noen ganger oppstår teknisk trøbbel. Forsinkelsen skal ikke innebære noe problem for deg.

11. juni 2009 14:11

Godkjente pensumlister skal legges ved når semesteroppgaven leveres. Hvis noen nå ikke har fått godkjent pensumlisten sin av faglærer, send den per epost så fort som mulig.

2. juni 2009 17:14

Torsdag 28.mai kl.12: Endelig pensumfrist. Sendes fiks ferdig per mail til fagansvarlig for godkjenning. Skriv i word eller .rtf. Godkjent pensumliste skal legges ved elektronisk til eksamen.

25. mai 2009 12:45