Beskjeder

Publisert 11. juni 2009 14:11

Hvis du har tekniske problemer med å få levert semesteroppgaven i Fronter, sender du oppgaven per mail til studiekonsulenten og forklarer hva feilen besto i. Studiekonsulenten tar seg av dette i morgen, fredag. Beklager at det noen ganger oppstår teknisk trøbbel. Forsinkelsen skal ikke innebære noe problem for deg.

Publisert 2. juni 2009 17:14

Godkjente pensumlister skal legges ved når semesteroppgaven leveres. Hvis noen nå ikke har fått godkjent pensumlisten sin av faglærer, send den per epost så fort som mulig.

Publisert 25. mai 2009 12:45

Torsdag 28.mai kl.12: Endelig pensumfrist. Sendes fiks ferdig per mail til fagansvarlig for godkjenning. Skriv i word eller .rtf. Godkjent pensumliste skal legges ved elektronisk til eksamen.

Publisert 18. mai 2009 14:15

Eksamen

Eksamensinnleveringen i dette emnet skjer i Fronter. Oppgaven må leveres innen 11.06. kl. 14:00

Her finner du alt du trenger å vite om innlevering, utforming av besvarelse, frister, levering i Fronter etc.

Lykke til!

Publisert 22. apr. 2009 23:19

Husk pensumfrist tirsdag 28.april kl.12: fullstendig forslag til pensum leveres til gruppeleder.

Publisert 2. apr. 2009 16:31

Fredag 3.april blir det anledning til å komme med tilbakemelding på undervisningsopplegget. De som ikke har anledning til å være tilstede på samlingen vil kunne laste ned skjema for Underveisevaluering i Fronter, fylle ut og legge det i posthyllen til fagansvarlig i løpet av dagen, fredag 3.april.

Publisert 2. apr. 2009 16:26

Nå skal alle ha fått tilbakemelding på prosjektskissene. Hvis noen mot formodning ikke har fått mail fra fagansvarlig med respons på skissen fra 26.mars, ta kontakt per mail.

Publisert 27. mars 2009 15:41

Pdf fra Adrian Førde Anderssons forelesning 27.mars er lagt i fronter.

Publisert 20. mars 2009 15:18

Pdf av powerpoint fra dagens forelesning 20.mars er lagt i fronter. Der ligger også gruppeoppgaver til siste fellessamling: Alle skal lese alle de fire tekstene. Hver gruppe legger fram sitt svar på oppgaven på siste samling 3.april. Selve oppgaveteksten ligger i egen fil. Enkelt skjema til skissen til semesteroppgave med frist 26.mars er også lagt i fronter.

Publisert 17. mars 2009 12:39

Etter Siren Leirvågs forelesning har vi fått masterkopier (papir) av to artikler som interesserte kan ta kopi av i ekspedisjonen på instituttet.

Publisert 16. mars 2009 16:50

Nå skal alle ha fått epost fra gruppelederen sin. Hvis noen mot formodning ikke har fått noen gruppe, ta kontakt med faglærer.

Publisert 16. mars 2009 13:41

Eksamen

Eksamen nærmer seg. Her finner du alt du trenger å vite om innlevering, utforming av besvarelse, frister, levering i Fronter og mye annet

Eksamensinnleveringen i dette emnet skjer i Fronter.

Lykke til!

Publisert 16. mars 2009 10:34

Pdf av powerpoint fra Siren Leirvågs forelesning 13.mars er lagt i fronter.

Publisert 13. mars 2009 16:46

Pensumfrist 28.april: fullstendig forslag til pensum leveres til gruppeleder innen kl.12. Gruppeoppgaver til siste fellessamling (3.april) deles ut på forelesningen 20.mars. Se detaljert undervisningsplan (lett justert).

Publisert 6. mars 2009 15:15

Pdf av powerpoint fra første forelesning er lagt i fronter.

Publisert 6. mars 2009 15:06

Endret leveringsmåte: På forelesningen i dag ble det foreslått at tema for semesteroppgaver legges inn i fronter i stedet for å sendes til alle på mail. Glimrende forslag! Gå til fronter. Velg EST3010 Fellesrom, Undervisning, Last opp fil. Bruk eget navn som navn på filen. Fristen er den samme: torsdag 12.mars kl.12.00.

Publisert 4. mars 2009 12:45

Fredag 6.mars kl.12.15-14 på seminarrom 207 i Forskningsparken: Første forelesning. Introduksjon til emnet. Velkommen.

Publisert 4. mars 2009 11:51

Torsdag 26.mars kl.12.00: Frist for idéskisse til semesteroppgave. Sendes faglærer per mail for godkjenning.

Publisert 2. mars 2009 12:29

Torsdag 12.mars kl.12.00: Frist for å bestemme tema for semesteroppgaven. Dere skal skrive fem linjer om hva dere vil skrive semesteroppgave om hvor dere også forklarer hvordan prosjektet er tverrestetisk. Dere skal også oppgi om dere vil skrive oppgaven alene eller sammen med noen, og oppgi navn på den eller de som dere eventuelt skal skrive sammen med. Dette sender dere per mail (via Fronter) til alle medstudenter og faglærer. Deretter lager vi grupper.

Publisert 19. jan. 2009 12:20

Mandag 9.mars kl.14.15-15.00 på rom 207 blir det anledning til å treffe seminarledere og medstudenter for et uformelt møte om tema for semesteroppgavene. Her kan dere lufte ideer, bli inspirert av hverandre og begynne å bli kjent med seminarlederne og kursets deltakere. Semesteroppgavene kan skrives individuelt eller sammen med en eller to andre. Det er frist for å bestemme tema for semesteroppgaven torsdag 12.mars kl.12.00. Nærmere beskjed om dette kommer senere. Gruppene starter i uke 12.

Publisert 18. des. 2008 16:19

Kurset har oppstart 6.mars. Velkommen!