Undervisningsplan

Fellessamlinger: Fredager 12.15-14, 207 Seminarrom Forskningsparken

Fem samlinger:

(1) 6.mars, Liv Hausken, Introduksjon til emnet. Hva vil det si å arbeide tverrestetisk?

Gruppelederne presenterer seg på slutten av første forelesning.

Mandag 9.mars kl.14.15-15.00 Alle studenter og gruppeledere møter opp i 207 for å møtes og utveksle tanker og ideer til semesteroppgaven.

Torsdag 12.mars kl.12.00: Frist for å bestemme tema for semesteroppgaven. Denne kan skrives individuelt eller sammen med en eller to andre. Alle studenter skal skrive fem linjer om hva dere vil skrive semesteroppgave om hvor dere forklarer hvordan prosjektet er tverrestetisk. Dere skal også oppgi om dere vil skrive oppgaven alene eller sammen med noen, og oppgi navn på eventuelle samarbeidspartnere. Dette skal last opp i fronter (innen kl.12.00). Deretter deles studentene inn i grupper.

(2) 13.mars, Siren Leirvåg, Performance-teater: multimediale hendelser

  • eksempler: Robert Wilson (New York) og Verdensteatret (Oslo).

Gruppene starter i uke 12.

(3) 20.mars, Liv Hausken, Kunsten å formulere en problemstilling.

Utdeling av gruppeoppgaver på tredje forelesning.

Torsdag 26.mars kl.12.00: Frist for idéskisse til semesteroppgave. Sendes faglærer per mail for godkjenning. Skissen videresendes deretter til gruppeleder.

(4) 27.mars, Adrian Førde Andersson, "Den multimodale persepsjon"

(5) 3.april, Liv Hausken. Gruppene presenterer sin vurdering av de utdelte oppgavene. Diskusjon.

28. april kl.12: frist for å levere pensumlister til gruppeleder.

28. mai kl.12: endelig frist for pensumlisten. Sendes faglærer per epost for godkjenning.

I tillegg er det gruppesamlinger som ledes av gruppeledere. 

Publisert 8. jan. 2009 13:47 - Sist endret 13. mars 2009 14:19