Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2010JON INGE FALDALEN  205  Introduksjon til emnet. Hva vil det si å arbeide tverrestetisk?   
28.01.2010SIREN LEIRVÅG  205  Performance-teater: multimediale hendelser   
29.01.2010      Frist for å bestemme tema for semesteroppgaven. Denne kan skrives individuelt eller sammen med en eller to andre. Alle studenter skal skrive fem linjer om hva dere vil skrive semesteroppgave om hvor dere forklarer hvordan prosjektet er tverrestetisk. Dere skal også oppgi om dere vil skrive oppgaven alene eller sammen med noen, og oppgi navn på eventuelle samarbeidspartnere. Dette skal sendes fagansvarlig Jon Inge Faldalen på e-post j.i.faldalen@media.uio.no innen kl.14.00. Deretter deles studentene inn i grupper. 
04.02.2010JON INGE FALDALEN   205  Kunsten å formulere en problemstilling. Utdeling av gruppeoppgaver   
11.02.2010ADRIAN FØRDE ANDERSSON  205  Den multimodale persepsjon   
12.02.2010Hilde, Maria, Trine og Ulf  207  GRUPPEVEILEDNING  14.00: Alle studenter og gruppeledere møtes for å utveksle tanker og ideer til semesteroppgaven.  
18.02.2010JON INGE FALDALEN   205  Gruppene presenterer sin vurdering av de utdelte oppgavene. Diskusjon.   
19.02.2010      Frist for idékisse til semesteroppgave sendes faglærer per mail for godkjenning. Skissen videresendes deretter til gruppeleder. 
09.04.2010      Frist for å levere pensumlister (800-1000 sider) til gruppeleder 
03.05.2010      Frist for godkjenning av selvvalgt pensum (800-1000 sider) - send til j.i.faldalen@media.uio.no 
20.05.2010      Eksamensinnlevering 14.00 
Publisert 18. des. 2009 17:01 - Sist endret 27. jan. 2010 14:59