Beskjeder

Publisert 13. mai 2011 15:03

Eksamensinformasjon

Semesteroppgaven leveres i Fronter (fronter.uio.no) innen kl. 14.00 torsdag 19. mai.

Tittelen på oppgaven du laster opp skal være kandidatnummeret. Skriv også kandidatnummeret på forsiden av besvarelsen din. Kandidatnummeret finner du i studenterweb. Husk også egenerklæring vedrørende fusk og les dette: Nyttig informasjon vedrørende eksamen ved IMK

Lykke til!

Publisert 5. apr. 2011 13:53

Hei alle på EST3010. Som dere vet har jeg overtatt ansvaret for kurset etter at Synne gikk over i en ny jobb. Dere kommer neppe til å merke mye til denne overgangen. Seminarlederne er fortsatt første ledd for faglige henvendelser, men de konfererer nå med meg istedet for med Synne. Jeg håper dere er godt i gang med skrivingen. Det er som dere vet anledning til en individuell veiledning hos fagansvarlig. For de som ønsker dette er det fint om dere sender en mail i god tid og senest 6.mai til liv.hauskenATmedia.uio.no. Minner om fristen for å levere fullstendig forslag til selvvalgt pensum til seminarleder 11.april. Lykke til!

Hilsen Liv Hausken

Publisert 24. mars 2011 16:51

Hei! Jeg har nå sendt ut kommentarer til prosjektbeskrivelsene via mail. Veilederne deres har også mottatt kommentarene slik at de også har tilgang på disse. Veiledningen vil fortsette i gruppene. Mine kommentarer er veiledende og er ment som en hjelp til arbeidet videre. Lykke til med skrivingen!

Hilsen Synne

Publisert 2. mars 2011 14:46

Hei! Mandag 07.03 blir det kick-off med seminarlederne på rom 205 kl 10.15.

Publisert 22. feb. 2011 16:07

Hei! Nå er det sendt ut mail til alle studentene om gruppeinndeling og veiledere. Det er lagt ved oppgaver, der hver gruppe skal jobbe med hver sin oppgave og gå gjennom denne ved hjelp av en vedlagt veiledning. Vi skal jobbe med dette litt neste mandag, men dere bør ha lest gjennom oppgaven dere har fått uttdelt med veiledningen i bakhodet før neste mandag. Oppgavene dere skal lese er tidligere besvarelser ved emnet som enten har fått A eller B.

Første del av forelesningen neste mandag vil dreie seg om å formulere problemstilinger, mens siste del vil være arbeid i grupper. Det er derfor viktig at dere stiller forberedt.

Publisert 8. feb. 2011 15:19

Den 14.02.2011 (Rom 205 kl 10.15-12.00) kommer Janike Larsen fra Arkitektur-og Designhøyskolen for å snakke om Turistvegprosjektet som estetisk praksis.

Publisert 31. jan. 2011 09:26

Forelesningen i dag, 31.01.2011 er desverre avlyst på grunn av sykdom. Jeg skal forsøke å finne en annen dato for forelesningen. Beklager til dere som har møtt opp.

Hilsen Synne

Publisert 27. jan. 2011 13:57

Oppdatert undervisningsplan er nå lagt ut.

Publisert 27. jan. 2011 13:35

Vi skal dele studentene inn i tematiske grupper for veiledning. For å lage gode grupper må vi vite hva dere planlegger å skrive om. Det er derfor nødvendig at dere fyller ut et skjema for å beskrive prosjektet dere skal jobbe med. Innleveringen av skjemaet er obligatorisk, men innholdet i det kan endres etter at det er levert. Skjemaet sendes på mail til synne.skjulstad(alfakrøll)media.uio.no. Skriv EST3010 i tittelfeltet. Fristen for å sende skjemaet er 07.02.2011.

Fristen for å sende inn den endelige prosjektbeskrivelsen (også obligatorisk) er 14.03.

Publisert 21. jan. 2011 17:07

Detaljert undervisningsplan og liste over anbefalt litteratur er nå lagt ut.

Publisert 21. jan. 2011 16:59

Vi kommer til å beholde tidspunktet mandager fra 10.15-12.00 men det vil være nødvendig å spre gruppeveiledningene noe utover semesteret frem mot innlevering av oppgavene 19 mai. Dette vil kunne avtales gruppevis med veilederne.

Gruppeveiledere:

Ulf Rokkan (ulfrok(alfakrøll)student.uio.no)

Trine Haagensen (trine.haagensen(alfakrøll)media.uio.no)

Hilde Øvreness (hilde.overness(alfakrøll)ikos.uio.no)

Maria Moseng (mamoseng(alfakrøll)gmail.com)