Semesterside for EST3010 - Vår 2011

Eksamensinformasjon

Semesteroppgaven leveres i Fronter (fronter.uio.no) innen kl. 14.00 torsdag 19. mai.

Tittelen på oppgaven du laster opp skal være kandidatnummeret. Skriv også kandidatnummeret på forsiden av besvarelsen din. Kandidatnummeret finner du i studenterweb. Husk også egenerklæring vedrørende fusk og les dette: Nyttig informasjon vedrørende eksamen ved IMK

Lykke til!

13. mai 2011 15:03

Hei alle på EST3010. Som dere vet har jeg overtatt ansvaret for kurset etter at Synne gikk over i en ny jobb. Dere kommer neppe til å merke mye til denne overgangen. Seminarlederne er fortsatt første ledd for faglige henvendelser, men de konfererer nå med meg istedet for med Synne. Jeg håper dere er godt i gang med skrivingen. Det er som dere vet anledning til en individuell veiledning hos fagansvarlig. For de som ønsker dette er det fint om dere sender en mail i god tid og senest 6.mai til liv.hauskenATmedia.uio.no. Minner om fristen for å levere fullstendig forslag til selvvalgt pensum til seminarleder 11.april. Lykke til!

Hilsen Liv Hausken

5. apr. 2011 13:53

Hei! Jeg har nå sendt ut kommentarer til prosjektbeskrivelsene via mail. Veilederne deres har også mottatt kommentarene slik at de også har tilgang på disse. Veiledningen vil fortsette i gruppene. Mine kommentarer er veiledende og er ment som en hjelp til arbeidet videre. Lykke til med skrivingen!

Hilsen Synne

24. mars 2011 16:51