Semesterside for EST3010 - Vår 2012

Eksamensinformasjon

Semesteroppgaven leveres i Fronter (fronter.uio.no) innen kl. 14.00 torsdag 24. mai.

Tittelen på oppgaven du laster opp skal være kandidatnummeret. Skriv også kandidatnummeret på forsiden av besvarelsen din. Kandidatnummeret finner du i studenterweb. Husk også egenerklæring vedrørende fusk og les dette: Nyttig informasjon vedrørende eksamen ved IMK

Om noen av dere har vedlegg til besvarelsen deres så skal dette så langt det lar seg gjøre inkluderes i oppgave-filen som leveres. Om dette ikke er mulig så kan dere levere et fysisk vedlegg (f.eks av et objekt) i hylla til studiekonsulenten. Disse må merkes nøye med kandidatnummer.

Lykke til!

21. mai 2012 18:16

Jeg gjør oppmerksom på at de viktigste beskjeder og obligatoriske oppgaver fra og med i dag lastes opp i Fronter. Husk frister for innlevering av problemstilling (kl. 12.00, den 21. februar) og idéskisse (kl. 15.00 den 27. februar). De første gruppesamlingene vil ta plass den 22. februar (onsdag), kl. 10.15 - 12.00 (gruppe 1 og gruppe 3, rom 406 og 418) og kl. 12.15 - 14.00 (gruppe 2 og gruppe 4, rom 406 og 208). Navnlista blir publisert i Fronter om et par dager. Lykke til med deres prosjekter!

16. feb. 2012 12:30

Se detaljert undervisningsplan nedenfor. Velkommen til den første fellessamlingen 7. februar!

Detaljert undervisningsplan EST 3010, Våren 2012

1. feb. 2012 20:10