Semesterside for EST3010 - Vår 2014

Oppgavene leveres i innleveringsmappe i Fronter innen kl 14:00 onsdag 28.mai.

Oppgaven må være merket med kandidatnummer (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn og semester.

Navnet på filen du laster opp skal være kun kandidatnummeret.

Husk også å laste opp obligatorisk erklæring i egen mappe i Fronter innen fristen.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

 

19. mai 2014 09:19

Selvvalgte pensumlister skal sendes inn til godkjenning.

Frist 10.mai

Sendes pr e-post til Sara Orning og Ove Solum:

ove.solum@media.uio.no   saraorning@gmail.com

2. mai 2014 10:08

28.01 kl 10.15 Rom 205: Gjesteforelesning ved Siren Leirvåg "Performance teater - om tverrestetiskeforestillinger"

04.02 kl 10-15-12 Rom 205: Introduksjon til tverrestetisk prosjektarbeid, praktisk informasjon og inndeling i grupper ved Ove Solum og Gry Rustad

18.02 kl 10.15-12 Rom 205: Gjesteforelesning ved Eivind Røssaak

27.02 FRIST FOR Å SENDE INN ELLER LEVERE SEMESTEROPPGAVE SKJEMA. KAN LEVERES PÅ MAIL g.c.rustad@media.uio.no OG ove.solum@media.uio.no TIL ELLER I POSTHYLLA TIL ENTEN OVE SOLUM ELLER GRY RUSTAD

11.03 kl 10.15-12 UB, kursrom, Bibliotekkurs ved Signe Brandsæter

Mars: Gruppeveiledning etter avtale.

28.05 kl. 14:00 INNLEVERING AV SEMESTEROPPGAVE

Med forbehold om endringer. Vel møtt!

22. jan. 2014 12:54