Detaljert undervisningsplan EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid Vår 2014

28.01 kl 10.15 Rom 205: Gjesteforelesning ved Siren Leirvåg "Performance teater - om tverrestetiskeforestillinger"

04.02 kl 10-15-12 Rom 205: Introduksjon til tverrestetisk prosjektarbeid, praktisk informasjon og inndeling i grupper ved Ove Solum og Gry Rustad

18.02 kl 10.15-12 Rom 205: Gjesteforelesning ved Eivind Røssaak

27.02 FRIST FOR Å SENDE INN ELLER LEVERE SEMESTEROPPGAVE SKJEMA. KAN LEVERES PÅ MAIL g.c.rustad@media.uio.no OG ove.solum@media.uio.no TIL ELLER I POSTHYLLA TIL ENTEN OVE SOLUM ELLER GRY RUSTAD

11.03 kl 10.15-12 UB, kursrom, Bibliotekkurs ved Signe Brandsæter

Mars: Gruppeveiledning etter avtale.

28.05 kl. 14:00 INNLEVERING AV SEMESTEROPPGAVE

Med forbehold om endringer. Vel møtt!

Publisert 22. jan. 2014 12:54 - Sist endret 17. feb. 2014 15:50