Semesterside for EST3010 - Vår 2015

28. mai

Elektronisk innlevering i fronter. Fronterrommet stenges kl. 14.00 torsdag 28. mai.

Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.

Kandidatnummer finner du i studentweb omtrent to uker før eksamen.

Her finner du mer info om eksamen

Husk også at du må levere obligatorisk erklæring vedr fusk for at eksamensinnleveringen kan regnes som gyldig.

Ta kontakt med studiekonsulent@media.uio.no om du har noen spørsmål knyttet til eksamen.

Lykke til!

11. mai 2015 13:02