Pensum/læringskrav

Pensumliste EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid

Studentene legger opp selvvalgt pensum i tilknytning til prosjektoppgaven.

I tillegg legges opp tre tidligere eksamensbesvarelser.

Publisert 9. feb. 2015 08:57