Semesterside for EST3010 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

I semesteroppgaven må dere legge ved både en referanseliste for selve oppgaven og en liste over det selvvalgte pensumet deres. Husk å gjøre et tydelig skille mellom hva som er referanseliste og hva som er pensumliste. Lykke til!

- Kim

31. mai 2017 09:30

Elektronisk innlevering i Fronter innen torsdag 8. juni kl. 11:00. Fronterrommet stenger presis, så vi anbefaler at du er ute i god tid.

Før du leverer er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

På forsiden skal du skrive oppgavens tittel, kandidatnummeret ditt (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn, og semester. Navnet ditt skal ikke stå noe sted i oppgaven....

30. mai 2017 16:52

Fristen for å levere tema for prosjektet, problemstilling og selvvalgt pensum (800-1000 sider) er mandag 20. mars. Mer informasjon gis i morgendagens seminar.

1. feb. 2017 11:17