Informasjon om innlevering av semesteroppgave i EST3010, vår 2017

Elektronisk innlevering i Fronter innen torsdag 8. juni kl. 11:00. Fronterrommet stenger presis, så vi anbefaler at du er ute i god tid.

Før du leverer er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

På forsiden skal du skrive oppgavens tittel, kandidatnummeret ditt (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn, og semester. Navnet ditt skal ikke stå noe sted i oppgaven.

Nå du laster opp besvarelsen i Fronter må du passe på at formatet er leselig. Du må levere enten som Word-fil (.docx) eller PDF (.pdf). Vi anbefaler at du bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik: xxxxxx.pdf.

Nyttige lenker:

Informasjon om eksamen og innlevering

Karakterveiledning for emner på bachelornivå

 

Dersom du har noen spørsmål om innleveringen, kan du ta kontakt med studiekonsulent@media.uio.no .

Lykke til!

Publisert 30. mai 2017 16:52 - Sist endret 14. des. 2018 11:17