Pensum/læringskrav

Studentene legger opp selvvalgt pensum i tilknytning til prosjektoppgaven. Det selvvalgte pensumet må godkjennes av faglærer.

I tillegg legges det opp tidligere eksamensbesvarelser i emnet som vi diskuterer i undervisningen.

Publisert 8. des. 2016 10:30 - Sist endret 25. jan. 2017 10:53