Obligatorisk innlevering førstkommende fredag

Fristen for innlevering av litteraturgjennomgang, oppgavetema med problemstilling og pensumliste er førstkommende fredag (16. mars) kl. 23:59. De tre delene skal leveres samlet i ett dokument. Se oppgaveteksten for mer informasjon. Du leverer oppgaven din i Fronter i mappen "Obligatorisk innlevering". Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen,
Kim

Publisert 12. mars 2018 11:02 - Sist endret 12. mars 2018 14:02