Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. mai

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 8. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 18. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juni

Obligatorisk oppmøte - minimum 75%

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juni

Obligatorisk innlevering

Innleveringsfrist: 16. mars kl. 23:59

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. jun. 2020 19:14