Litteraturgjennomgang, oppgavetema og pensumliste

Her finner du informasjon om den obligatoriske skriftlige innleveringen, som skal bestå av en litteraturgjennomgang, tema og problemstilling for semesteroppgaven, samt selvvalgt pensumliste. Innleveringen må være godkjent (sammen med godkjent deltakelse i undervisningen) for at du skal kunne ta eksamen i emnet.

Kildekurset i HUMSAM-biblioteket tirsdag 13. februar skal hjelpe deg å komme i gang med litteraturgjennomgangen, arbeidet med oppgavetemaet og det selvvalgte pensumet. Det blir veiledning på innleveringen i samlingen tirsdag 13. mars.

Alle delene skal leveres samlet som én innlevering i Fronter innen fredag 16. mars kl. 23.59.

Litteraturgjennomgang

En litteraturgjennomgang er en tekst der du kobler et spesielt emne til sentral og generell akademisk litteratur og forskning. I en litteraturgjennomgang skal du presentere og få fram relevante poenger som andre har skrevet. Du skal ikke selv komme med egne tanker og refleksjoner i en slik tekst. Litteraturgjennomgangen skal vise at du har oversikt over et fagfelt og vet hva som er de viktige bidragene og de vanlige temaene og problemstillingene innenfor feltet. Du må skrive litteraturgjennomgangen om det feltet som du skal basere deg på i semesteroppgaven. Litteraturgjennomgangen skal ha referanseliste.

Litteraturgjennomgangen må ta utgangspunkt i et tydelig tema. Lag en problemstilling/et spørsmål som du skal svare på gjennom litteraturgjennomgangen. Gi en kort presentasjon av temaet før du gjennomgår litteraturen.

Litteraturgjennomgangen skal være på 2-3 sider (referanselisten kommer i tillegg).

Oppgavetema og problemstilling

I denne delen skal du skrive kort om hva som er temaet for semesteroppgaven din, og begrunne faglig hvorfor dette er et viktig/interessant/relevant tema. Her skal du også konkretisere analyseobjekt(er) og hva som er oppgavens tverrestetiske fokus. Du må også formulere en problemstilling og en kort redegjørelse for hvordan du planlegger å utføre oppgaven.

Tema og problemstilling skal være på rundt 1-1,5 sider.

Selvvalgt pensum

Du må selv sette opp et selvvalgt pensum på 800-1000 sider som må godkjennes. Merk at dette sideantallet gjelder faglitteratur. Analysemateriale/verk kommer i tillegg til dette sideantallet (om du for eksempel skal analysere en roman så vil ikke romanens sidetall telle som selvvalgt pensum). Litteraturen må være relevant for de fagområdene du skriver om. Du kan gjerne sette opp litteratur fra litteraturgjennomgangen som selvvalgt pensum, men det er ikke noe krav. Maks 30% kan være faglitteratur du har brukt i andre emner. Det er ikke noe krav om at du må bruke alt av det selvvalgte pensumet i semesteroppgaven*, men det forventes at du bruker pensumet aktivt og reflekterer bredden i det.

Det selvvalgte pensumet skal settes opp som en litteraturliste, og du må opplyse om sidetall på hver oppføring.

*I den endelige semesteroppgaven må du inkludere en liste over det selvvalgte pensumet i tillegg til den vanlige referanselisten for oppgaven.

Publisert 25. jan. 2018 15:31 - Sist endret 20. feb. 2018 09:08