Informasjon om innlevering av semesteroppgave, EST3010

Innleveringsfrist: Fredag 03. mai innen kl. 11:00 i Inspera

Inspera er nå åpen for innlevering, og du kan levere når som helst frem til fristen utløper. Merk at Inspera stenger automatisk og på sekundet, så i praksis må du ha lastet opp filen din senest kl. 10:59 den dagen fristen går ut. 

Besvarelsen skal være på 10 fullskrevne sider. En side regnes som rundt 2300 tegn (uten mellomrom). Bruk 12 pkt Times New Roman med 1,5 linjeavstand og normaloppsett for marger i Word (2,5cm på alle sider).

Du skal ta med ditt firesifrede kandidatnummer på forsiden, samt emnekode, emnenavn, og semester. Du skal IKKE skrive navnet ditt noe sted i besvarelsen. Kandidatnummeret ditt finner du i  Studentweb. 

Forside, bibliografi/litteraturliste og eventuelle vedlegg regnes ikke med i sidetallet. Dersom besvarelsen inneholder bilder/illustrasjoner, skal disse heller ikke regnes med i sidetallet.

Du må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. Du må derfor også sette deg inn i korrekt bruk av kilder og referanser.

Om du fortsatt er usikker på hvordan du bruker kilder og referanser på riktig måte, anbefaler vi å lese fakultetets informasjon om sitat- og kildebruk og nettstedet Søk og Skriv.  

Før du leverer semesteroppgaven, må du også sørge for at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk.

Filen du leverer må være i PDF-format ( .pdf ). Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, for eksempel slik: 1234.pdf.
Andre formater (for eksempel .docx, .pages eller .odt) vil ikke godtas av Inspera.

Lykke til!

Publisert 29. apr. 2019 12:43 - Sist endret 29. apr. 2019 12:44