Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. april

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 3. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte - minimum 75%

Obligatorisk innlevering

Deltakelse på kildekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. apr. 2020 17:15