Semesterside for EST4001 - Høst 2008

Program, gruppeoversikt og beskrivelse av gruppearbeidet til skriveseminaret på Isegran ligger her.

3. okt. 2008 18:49

Husk innlevering i Fronter 2. okt: Prosjektskisse som skal inneholde tema, problemstilling og evt. underproblemstillinger (1-2 sider). Diskuteres i gruppene på skriveseminaret på Isegran.

29. sep. 2008 22:07

Beskrivelse av gruppeoppgaven som skal presenteres på seminaret 25/9 ligger her.

4. sep. 2008 15:26