Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EST4004 - Høst 2012

Eksamen

Innleveringsfrist torsdag 13. desember kl. 14.00 i Fronter (fronter.uio.no)

Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk i egen mappe for dette.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

lykke til!

4. des. 2012 16:07