Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EST4004 - Høst 2013

Andre samling, torsdag 26.september begynner 09.15. Vi legger opp til prosjektpresentasjoner på 10 minutter, respondenter 5 minutter, deretter åpen diskusjon. Vi legger opp til å være ferdig før klokken 13.00.

 

23. sep. 2013 17:38

Forskningsområdet Media Aesthetics arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Høsten 2013 vil vi fortsette å legge frem og diskutere ulike tekster. Fokus vil være på å bygge opp en medieestetisk leseliste som en ressurs for alle interesserte. I tillegg fungerer seminarene som et rom og en mulighet for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter. Medieestetisk Arbeidsseminar er åpent for alle interesserte. Ta kontakt. Se: 

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-aesthetics/seminarer/

13. sep. 2013 14:27