Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 20. aug. 2014 15:05

Kort informasjon om 1. seminaret: Vårt første møte er Sept. 1, 10:15, i Forskningsparken, rom 207. (Vi kan se om vi finne et hyggeligere sted for de andre timer.) Før dette møte skal dere sende inn deres MA-prosjektskisser (deadlinen er den 25.08.). De skal ikke være lange (1 til 2 sider, eller rett og slett den plassen dere trenger for å forklare prosjektet deres slik at det gir mening). Det er viktig at skissene er oppdaterte og at de forteller om hva dere faktisk holder på med. Skissene skal deles med alle og alle skal lese hverandres prosjektskisser slik at vi vet allerede litt om hverandre når vi møtes. Jeg skal innrette en mappe i Fronter; i tillegg kan dere bruke hverandres e-post-addresser (obs: det er viktig at dere bruker e-post-kontoen dere er meldt med på UiO/Fronter! Hvis ikke: prøv å aktivere videresendingsfunksjon!)

Ok: jeg tror dette blir bra! Gleder meg til å møtes!

BEst,

St

Publisert 9. juli 2014 13:20

Det er ingen fast pensum i EST4004. Studentene velger pensum selv gjennom semesteret.