Semesterside for EST4592 - Høst 2007

Innleveringsfrist

Ettersom 10. november faller på en lørdag i år, forskyves innleveringsfristen for masteroppgaven til mandag 12. november. Merk at levering innen denne fristen garanterer sensur og muntlig eksamen i inneværende semester (innen utgangen av januar 2008). Studenter som leverer masteroppgave etter fristen, risikerer at masteroppgaven registreres i neste semester.

Om trykking av oppgaven

Når masteroppgaven er ferdig til levering, må du hente rekvisisjon til trykking. Dette gjøres i IMKs ekspedisjon i åpningstiden (12.00 til 15.00).

Rekvisisjon og oppgave leveres til reprosentralen for trykking. Se nyttig informasjon fra reprotjenesten

Om levering

Oppgaven skal leveres i IMKs ekspedisjon i åpningstiden (12.00 til 15.00) i 6 eksemplarer. IMK betaler for 11 eksemplarer, hvorav 5 beholdes av studenten.

2. okt. 2007 16:28