Semesterside for EXFAC03-MVIT - Høst 2008

Tilleggsinformasjon kvalifiseringsoppgave 2

Det er fornuftig og tillat å bygge på deler av den forrige oppgaven, der to mediehistoriske begivenheter ble forsøkt sammenlignet. Den nye oppgaven forsøker å få besvarelsene til å handle mer om de problemer man støter på når man gjør denne (eller en tilsvarende) sammenligning. Det er fortsatt mulig å bruke eksempler i drøftingen.

11. nov. 2008 11:24

Kvalifiseringsoppgave, kontiunasjon

"Drøft ulike vitenskapelige problemstillinger og/eller metodologiske utfordringer som melder seg dersom man i et forskningsprosjekt ønsker å foreta en sammenligning mellom to mediehistoriske begivenheter med hensyn til deres virkninger på samfunnet"

Besvarelsen skal ikke overstige 5 sider og leveres som en standard, skriftlig eksamensoppgave ved IMK (se IMKs hjemmesider for standarder mht font og linjeavstand etc.) Frist for levering er mandag 17. november kl.1200.

10. nov. 2008 12:50

Den 29. oktober kl.14.15 - 15.00 blir det holdt et skriveseminar på rom 205. Her kan dere komme å få svar av Tore Slaatta på spørsmål vedrørende innlevering av kvalifiseringsoppgaven. Vel møtt.

22. okt. 2008 19:09