Semesterside for EXFAC03-MVIT - Høst 2011

Skoleeksamen torsdag 27.10kl 09:00 (2 timer)Lesesal C Sophus Bugges hus

14. okt. 2011 13:05

Kvalifiseringsoppgaven

  • Innleveringsfrist mandag 26. september kl. 14:00
  • Besvarelsen skal leveres i Fronter. Slik leverer du i Fronter
  • Genrell info om eksamen ved IMK
  • Utforming av eksamensbesvarelser ved IMK
  • Kandidatnummeret ditt finner du i studentweb.
  • Kvalifiseringsoppgaven må bestås for å kunne ta eksamen i emnet.
  • Ikke-beståtte oppgaver vil få en ny mulighet til å levere og bestå. (NB! Kort tidsfrist)
  • Oppgavetekst: "Hva legges det vekt på i en hermeneutisk undersøkelse?"
  • Omfang: tre normalsider (èn normalside er 2300 tegn).

16. sep. 2011 13:19

NB, Ikke forelesning mandag 19. sept.

15. sep. 2011 14:41