Semesterside for EXFAC03-MVIT - Høst 2014

Resultat på kvalifiseringsoppgaven er nå tilgjengelig i Fronter. Godkjente besvarelser har en hake under "Status"
 

8. okt. 2014 11:06

Gjør rede for sentrale forskjeller mellom kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Discuss key differences between qualitative and quantitative research designs.

 

- Omfanget på oppgaven skal være inntil 3 sider.

- Besvarelsen leveres i Fronter innen kl. 14:00 fredag 3. oktober.

- Skriftstørrelse 12 og halvannen linjeavstand.

- Husk korrekt bruk av referanser og litteraturliste.

- Besvarelsen kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

- Dere behøver ikke levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk (det ble gitt feil beskjed vedrørende fuskerklæring på forelesningen i forrige uke)

- Mer info om eksamen ved IMK og hvordan levere i Fronter: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/

- Det er ikke kandidatnummer på kvalifiseringsoppgaven

 

23. sep. 2014 10:13