Semesterside for EXFAC03-MVIT - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Nå er oppgaveteksten til semesteroppgaven tilgjengelig i Canvas. Semesteroppgaven skal leveres i eksamenssystemet Inspera innen onsdag 18. desember kl. 11:00. Jeg gir veiledning på oppgaven fredag 29. november.

Denne beskjeden gjelder ikke studenter som tar opp eksamen og følger gammel ordning med hjemmeeksamen.

Vennlig hilsen Joakim

22. nov. 2019 15:06

Hei - denne beskjeden er kun til dere som allerede har fått godkjent obligatoriske aktiviteter i undervisningen fra høst 2018 eller tidligere. 

Det vil bli opprettet en vurderingsenhet i tråd med slik eksamensformen har vært til og med høst 2018 (hjemmeeksamen over tre dager) etter 1. september. Da vil vi finne ut hvem som skal følge denne eksamensordningen og manuelt flytte dem det gjelder over til hjemmeeksamensordning med karakterregel A-F. Denne eksamen vil teste dere i pensum og undervisningsopplegg slik det var inntil høst 2018. 

Alle skal altså på nåværende tidspunkt være oppmeldt til gjeldende ordning for høst 2019 (semesteroppgave) og så skal vi flytte dem det gjelder etter 1. september. Ingen skal altså foreta seg noe før vi sier fra. 

22. aug. 2019 11:56

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til Medievitenskapelige grunnferdigheter høsten 2019! Undervisningen starter fredag 23. august (kl. 09:15 for gruppe 1 og 13:15 for gruppe 2). Emnet har obligatorisk deltakelse i undervisningen og en obligatorisk kvalifiseringsoppgave med innleveringsfrist torsdag 31. oktober kl. 11:00. Mer informasjon om oppgaven kommer senere. Timeplanen har informasjon om de ulike temaene, oppleggene og forberedelser. Husk å skaffe deg pensumboken Skrive for å lære. Beskjeder framover gis i Canvas. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Jeg gleder meg masse til å møte dere neste uke og jobbe med grunnferdighetene sammen med dere!

Vennlig hilsen Joakim

12. aug. 2019 14:13

Dette emnet har fra høsten 2019 fått nytt pensum, nytt undervisningsopplegg og ny eksamensform. Hvis du har tatt emnet tidligere, bestått obligatoriske krav, og ønsker å ta eksamen på nytt, vil gammel eksamensordning med tilhørende pensum gjelde for deg (se semestersiden Høst 2018). 

Ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK dersom du har spørsmål (studieinfo@media.uio.no)

24. mai 2019 15:25