Semesterside for JOUR4699 - Høst 2007

Informasjon om semesteroppgaven

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før oppgaven skal leveres.

  • Oppgaven leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.

  • besvarelsen skal leveres i tre stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.

  • Husk legitimasjon!

  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode og dato/semester.

  • Vi godtar ikke hånskrevne besvarelser. Sidemarger skal være 3 cm, topp- og bunnmarg 2,5 cm. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13.

  • Sensur faller normalt tre uker etter innleveringsdato. Eksamensresultatene henges opp på glasstavlen i 4. etasje ved IMK og vil ligge i studentweb samme dag.

11. des. 2007 14:59