Beskjeder

Publisert 27. okt. 2014 16:06

3. - 6. november

Eksamensoppgaven publiseres på denne siden mandag 3. november kl. 10:00.

Innlevering:

  • 3 eksemplarer av besvarelsen + 1 obligatorisk erklæring vedrørende fusk leveres i ekspedisjonen i IMKs lokaler fra 12.00 til 14.00 torsdag 6. november.
  • Elektronisk i innleveringsmappen på fronter innen fristen. Fronterrommet stenges kl. 14.00 torsdag 6. november.

Emneansvarlig Espen Ytreberg er tilgjengelig for spørsmål om oppgaveteksten mandag 3. november kl. 12:30 – 13.30, på rom 208 i IMKs lokaler.

Informasjon om eksamen ved IMK

Lykke til!

Publisert 23. sep. 2014 09:17
Vi har justert antallet pensumsider litt ned i forbindelse med en pensumoppdatering. Det dreier seg om antologien "Film til folket" (red. Solum og Asbjørnsen, 2013), der kapittel 1, 2, 6, 7 og 12 har vært pensum. Vi fjerner nå kapittel 1 og 6, som ikke lenger er pensum.

Det betyr at pensum blir 22 sider kortere. Samtidig kommer det størrelsesmessig mer på linje med antologien som "Film til folket" erstatter på pensum, nemlig "Film og kino: den norske modellen" (red. Solum og Asbjørnsen, 2008). Studenter som har kjøpt denne siste boka, kan laste ned PDF'er av kapittel 2, 7 og 12 fra "Film til folket" i dette emnets arkiv.

hilsen Espen Ytreberg

Publisert 16. sep. 2014 09:27

I arkivet til MEVIT1210s Fronter-rom er det nå lagt ut tre PDF-filer som oppdaterer pensum. Det dreier seg om tre kapitler fra "Film til folket" (red. Ove Solum). De gir oppdatering til de som har kjøpt Solums forrige antologi, "Film og kino. Den norske modellen".