Pensum/læringskrav

Høst 2014

 

Solum, Ove (red) (2013), Film til folket. Sensur og kinopolitikk I hundre år,

            Kap  2, Filmen I mediehistorien

            Kap  7, La oss for guds skyld ikke besvime. Statens filmkontroll og lydfilmen

            Kap. 12, En film- og kinoinstitusjon I forandring

            (tils. 68 sider)

 

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2003). Norsk mediehistorie.

Oslo: Universitetsforlaget. Side 11–510. 500 sider.

 

Eide, Martin (red.) (2008). Medievitenskap. Bind 1: Medier - institusjoner og historie.

Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1–7. 124 sider.

 

Enli, Gunn m. fl (2010) TV - en innføring.

Oslo: Universitetsforlaget kap. 2 - 7. 100 sider.

 

Rasmussen, Terje (2007). Kampen om Internett.

Oslo: Pax forlag. 190 sider.

 

Publisert 24. juni 2014 12:13 - Sist endret 23. sep. 2014 09:11