Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 16. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 09:24