Pensum/læringskrav

BØKER:

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2008). Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget. Side 11–525. 515 sider.

Eide, Martin (red.) (2008). Medievitenskap. Bind 1: Medier - institusjoner og historie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1–7. 124 sider.

Rasmussen, Terje (2016). "Hva skjer med internett og web?" Cappelen Damm Akademisk.

Solum, Ove (red) (2013), Film til folket. Sensur og kinopolitikk i hundre år. Oslo: Akademika forlag, s. 9-22, 23-42, 85-116, 161-176, 237-256. 99 sider

Publisert 10. mai 2019 10:36 - Sist endret 10. mai 2019 10:36