Dette emnet er nedlagt

Viktig informasjon om eksamen ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

 

  • Kandidatnummeret opprettes ca. 2 uker f�r eksamen og hentes via studentweb.

Hvis det oppst�r problemer, vennligst kontakt ekspedisjonen ved IMK i god tid f�r innlevering.

 

  • Utlevering av eksamensoppgaven skjer p� instituttet i tidsrommet kl.10.00.-12.00 p� oppgitt eksamensdato. Eksamensoppgaven legges ogs� ut p� emnets semesterside i samme tidsrom, men det kan vi ikke garantere.

 

  • Frist for innlevering av eksamensoppgaven til instituttet den aktuelle dagen er mellom kl.12.00.-14.00. Instituttet opererer med knappe tidsfrister og vi tar ikke imot senere innleveringer. Oppgaven som er levert instituttet innen fristen, er grunnlaget for bed�mmelsen. Vi tar derfor ikke imot endringer.

 

        Eksamensoppgaven leverer du i 2 eksemplarer. Hvert eksemplar m� v�re stiftet eller innbundet.� Forsiden m� vise: kandidatnummer, eksamensoppgavens tittel (og hvis ikke hovedtittelen gir tilstrekkelige opplysninger om innholdet i oppgaven, m� undertittel beskrive temaet), emnekode og tittel, semester og �r.� Alle sidene i eksamensoppgaven m� nummereres.

        Et obligatorisk skjema (erkl�ring mot fusk) m� leveres sammen med eksamensoppgaven.� Skjemaet kan lastes ned fra programsiden eller fra link http://www.hf.uio.no/studier/eksamensplan/obligerklaering.html

  • Spesifikasjoner og layout: Instituttet godtar ikke h�ndskrevne innleveringer. Utskriften m� i tillegg v�re s� tydelig (sort) at teksten er godt leselig og dermed lett kan kopieres. Semesteroppgaver skal v�re heftet forsvarlig sammen.

 

  • Lengden p� besvarelsen for 10 studiepoeng skal ikke overstige 10 normalsider (1 normalside = 2300 tegn uten mellomrom). �For 20 studiepoeng skal lengden p� oppgaven v�re inntil 20sider.

 

  • Vi anbefaler studentene � lese og sette seg inn i heftet �Akademisk skriving� for � kunne skrive en s� korrekt oppgave som mulig.

 

  • Husk � ta med gyldig semesterkort n�r du leverer eksamensoppgaven.

 

Eksamensoppgaven m� leveres personlig.

 

  • Sensuren kunngj�res ved oppslag p� plan 2 og plan 4. Vi opplyser ikke karakter over telefon eller e-post. Unntak gj�res for studenter som har bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus. � Etter sensurfall blir resultatene sendt til eksamenskontoret for registering. Det kan derfor ta noen dager f�r resultatet ligger ute p� studentweben.

 

 

 

 

 

HUSKELISTE/KORTVERSJON FOR INNLEVERING AV EKSAMENSOPPGAVER VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON:

 

1.                  Eksamensoppgaven leveres i 2 eksemplarer (inkludert forside).

2.                  P� forsiden gis f�lgende opplysninger:

-         Kandidatnummer plasseres �verst p� siden, midtstilt

-���� Oppgavens tittel.� (Eventuelt undertittel I tillegg)

-         Emnekode og tittel (f.eks MEVIT4611,�Opinionsdanning�)

-         Semester og �r

3.                  Undertegnet erkl�ringsskjema mot fusk (1 eksemplar)

4.                  Gyldig semesterkort