Dette emnet er nedlagt

Info om karakterer . Dere …

Info om karakterer. Dere vil få én samlet karakter som tellende på mevit1310 ut fra en omregning fra de to delkarakterene dere får. Delkarakterene slås også opp den aktuelle sensurdagen. Sensurfall er hhv. 17. og 29. juli.

Publisert 8. juni 2005 16:42 - Sist endret 9. juni 2005 14:17