Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

PENSUM PÅ MEVIT1310 våren 2005 er på 1900 sider. Nedenfor er det inndelt tematisk. Det oppgis også når de ulike delene av pensum gjennomgås.

--

MEDIENES STRUKTUR (458 s): UKE 3, 4 og 5

Syvertsen, Trine (2004) Mediemangfold : styring av mediene i et globalisert marked. Kristiansand: IJ-forlaget (kap. 1-5)

Curran, James (2002) Media and power. London: Routledge. Kap 4-8.

Doyle, Gillian (2002) Understanding media economics. London: Sage.

Skogerbø, Eli: Normativ teori (i kompendium)

Williams, Raymond (1974/1999): "The technology and the society" i Mackay, Hugh and Tim O'Sullivan (eds): The Media Reader: Continuity and Transformation. London: Sage/The Open University. s 43-57. 14 sider (i kompendium)

--

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE METODER I MEDIEFAGET (230 s): UKE 6, 7 og 14.

Østbye, Helge et.al (2002): Metodebok for mediefag. Bergen - Sandviken: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 5 - 10. 230 sider

--

MEDIENES JOURNALISTIKK (479 s): UKE 9, 10 og 11.

Eide, Martin (red.) (2001) Til dagsorden! Oslo: Gyldenal Akademisk. Ikke kap 4, 9,11,12

Michael Schudson (2003) : The Sociology of News, W. W. Norton & Company, New York/London

--

MEDIEBRUK OG PÅVIRKNING (368 s): UKE 15 og 16.

Waldahl, Ragnar (1999) Mediepåvirkning. (2. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal.

Hagen, Ingunn (1998) Medias publikum : frå mottakar til brukar? Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 4,5,6,7. s 71 - 169

--

MEDIEBRUK OG PUBLIKUM (367 s): UKE 17 og 18.

Livingstone, Sonia M. (2002) Young people and new media : childhood and the changing media environment. London: Sage.

Mühleisen, Wencke (2003) Kjønn og sex på TV : norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforl. Kap 1, 3, 5 og 8

van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies. London, Sage. Kap. 2 og 3. (i kompendium)

Dayan, Daniel og Elihu Katz (1992): Media events: the live broadcasting of history. Cambridge Mass., Harvard University Press. Kap. 1, 2 og 7

(samt deler av Hagens bok, jf. bolken 'mediebruk og påvirkning' ovenfor)

Spesifikasjon av metodepensum:

Kapittel 7, kvantitativ analyse: Det er ikke nødvendig å kunne formelen for, eller å regne ut varians og standardavvik (s.174). Man trenger ikke å kunne regne ut korrelasjonsmål som gamma (s. 184). Man må imidlertid kunne redegjøre for hva et korrelasjonmål er, samt ulike korrelasjonsmåls egenskaper. S. 186-188 om prikkdiagram, korrelasjon og regresjon er ikke pensum. Firevariat analyse s. 195-196 er ikke pensum. MCA-analyse, faktoranalyse og korrespondanseanlyse ( s.199-200)er ikke pensum. Kapittel 8 Kvantitativ innholdsanalyse: "Testing av reliabilitet" s. 229 er ikke pensum. Kapittel 9 Generalisering: S. 253-254 er ikke pensum. Hypotesetesting s. 258-262 trenger man ikke kunne.

Publisert 7. mars 2005 00:40 - Sist endret 23. mai 2005 11:17