Dette emnet er nedlagt

Mediepåvirkning og medienes publikum

Oppgave A

Gjør rede for publikumsforskningens utvikling. Forsøk å diskutere hvordan pendelen har svingt – fra SR til tostegshypotese – til dagsorden og kultivasjon – til noe som i dag er en slags forhandlet mellomposisjon. Legg vekt på Stuart Halls encoding-decoding modell, og diskuter hvilken innflytelse den har hatt på publikumsforskningens utvikling.

Oppgave B

Et sentralt tema innen dagens medieforskning er representasjon og iscenesettelse av kjønn i mediene. Gjør rede for ulike forskningstradisjoner innen feministisk medieforskning. Stereotype iscenesettelser av kjønn kan sies å ha ”blitt ”usynlige” som konstruksjoner fordi det er blitt naturalisert” (Mühleisen 2003:23). Drøft og eksemplifiser hvordan slike stereotype kjønnsbilder har blitt utfordret innen norsk underholdning de seneste år.

Oppgave C

Hva kjennetegner media events? Disuker media events sett i forhold til andre medier enn TV. Vil 'media events' i Dayan og Katzs forstand kunne dukke opp på f.eks dagens radio, mobiltelefoner eller web?

Publisert 27. feb. 2006 17:31 - Sist endret 27. feb. 2006 17:34