Dette emnet er nedlagt

Seminaroppgave

Økonomiske og politiske perspektiv på Schibsted

Schibsted presenterer seg selv som “Norges største og et av Nordens ledende mediekonsern. Konsernets virksomhet omfatter avis- og forlagsdrift, TV/filmproduksjon og multimedieaktiviteter,” [schibsted.no 27. januar 2006] .

En fullstendig oversikt over Schibsteds selskaper finner du på Schibsted.no og som PDF

Oppgaver

1. Redegjør for hvilke ekspansjonsstrategier (corporate strategies) medieselskaper kan bruke for å vokse eller befeste sin posisjon i mediemarkedene.

2. Definér begrepene ’economies of scale’ og ’economies of scope’.

3. Hvilke ekspansjonsstrategier kan være relevante for å beskrive Schibstedkonsernet? På hvilke måter kan disse strategiene realisere fordeler ved ’economies of scale’ og ’economies of scope’? Illustrér med eksempler.

4. Regulering av medieeierskap er kontroversielt. Redegjør for sentrale argumenter for og mot slik regulering. Hvordan henger argumentene for og mot eierregulering sammen med perspektiver på mediemakt og perspektiver på demokrati?

5. Schibsted kontrollerer bl.a. ca 1/3 av det norske avismarkedet. Synes dere lovverket bør åpne for at Schibsted kan vokse?

Litteraturtips:

Oppgave 1-3

Doyle, Gillian (2002) Understanding Media Economics, London: SAGE (særlig kap 1 og 2)

Oppgave 4

Syvertsen, Trine (2004) Mediemangfold, Kristiansand: IJ-forlaget (særlig kap 4 og 5 (og 7))

Skogerbø, Eli (1999) ”Normativ teori” (kompendium)

Curran, James (2002) Media and power. London: Routledge. (særlig kap 4).

Publisert 27. jan. 2006 13:16 - Sist endret 27. jan. 2006 13:23