Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at pensum er revidert flere ganger i løpet av perioden. Spesielt interesserte kan finne oversikten over pensum ved å gå inn på emnets semestersider for det aktuelle året.

Hjemmeeksamen 2003

”Spredning av informasjon i stor målestokk har tradisjonelt fordret at informasjonen enten måtte være lagret på et fysisk medium (avis) eller organisert av en avsender (radio, TV). Mediet og informasjonen har vært en samlet enhet som ikke lett kan skilles ad. Som en naturlig følge av dette har de konkrete målsettingene og virkemedlene på medieområdet i hovedsak vært knyttet til de konkrete fysiske mediene. Det nye informasjonsteknologien er nå i ferd med å bryte bindingen mellom informasjon og en bestemt fysisk bærer. F.eks. kan en tekst nå formidles ikke bare i aviser og bøker, men også over fjernsyn, mobiltelefon, Internett, WAP, DAB-rdio osv. Den teknologiske utviklingen med digitalisering og konvergens gjør det derfor stadig viktigere å finne mediauavhengige løsninger for regulering og offentlig politikk for øvrig.” (fra innledingen til Stortingsmelding 57 I Ytringsfrihetens tjeneste, 2000-2001)

Diskuter hvordan den teknologiske utviklingen kan ha konsekvenser for mediepolitikken i Norge.

Hjemmeeksamen 2004

Diskuter ut fra medievitenskapelig teori og forskning påstanden om at utviklingen av journalistisk praksis i nyhetsmediene (journalistikk) har gjort mediene til en trussel mot det norske demokratiet.

Hjemmeeksamen 2005

Digitaliseringen av medielandskapet har gitt forventninger om fragmentering av publikum, offentligheten og markedene. Hva er bakgrunnen for slike forventninger? Drøft hvilke implikasjoner fragmenteringen kan ha for ulike mediers demokratiske og kulturelle roller – og for journalistikkens markedsorientering.

Hjemmeeksamen 2006 (utsatt prøve)

De fem store regionsavisene i Norge innledet sommeren 2006 fusjonsforhandlinger. Det er Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten som diskuterer å gå sammen i et felles konsern som så skal utgi de fem avisene (se vedlagte klipp fra dn.no 9. august 2006).

Drøft fusjonsplanene med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvilke økonomiske hensyn og strategier kan ligge bak slike fusjonsplaner? Hvilke konsekvenser kan en slik fusjon få mål om mediemangfold? I hvilken grad tror du en slik fusjon kan påvirke avisenes journalistikk?

Publisert 28. feb. 2007 14:22 - Sist endret 1. mars 2007 12:14