Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT1310 - Vår 2009

Eksamen i MEVIT1310

Hjemmeeksamen: 25.05. kl. 10:00 - 28.05. kl. 14:00

Hjemmeeksamensoppgaven legges ut på emnets semesterside 25.05. kl 10:00.

Hjemmeeksamensbesvarelsen skal leveres ved personlig fremmøte i IMKs lokaler i Forskningsparken, plan 4 (ikke i Fronter) den 28.05. mellom kl 12:00 - 14:00. Se bilde av inngangsparti

Her finner du alt du trenger å vite om innlevering av eksamen ved IMK

18. mai 2009 13:35

Seminarene blir også utsatt slik at de igjen følger forelesningene. Nye datoer for seminarene er derfor 22.04 og 29.04. God påske fra Kristin og Gry!

31. mars 2009 16:44

NB! INGEN forelesning 30. mars! Denne forelesningen (med Ragnhild Fjellro) avholdes mandag 20. april! SISTE forelesning (med Terje R. ) avholdes mandag 27. april. Alle kl. 12.15 og samme auditorium.

26. mars 2009 14:14