Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT1510 - Høst 2003

Hjemmeoppgave i MEVIT1510 følgende dato:

Utlevering mandag 17.11.03, kl.10.00. Innlevering mandag 24.11.03, kl.14.00.

Sensurfall er 15.12.03, kl.14.00.

Sensuren kunngjøres ved oppslag utenfor ekspedisjonskontoret, på glassveggen bak døren på plan 4. sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post.

Vennligst sjekk denne siden med jevne mellomrom for eventuelle endringer.

17. sep. 2003 02:00

Praksis i nettavis og film pågår i følgende rom:

Redigeringsrom, PC -stue plan 2,Multimediarom, grupperom 218+219

21. aug. 2003 02:00