Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT1510 - Høst 2010

Hjemmeeksamen 29.11 - 2.12

Oppgaven publiseres på denne siden mandag 29.11 kl. 10

Innlevering pr. e-post til studiekonsulent@media.uio.no innen kl. 14.00 torsdag 2. desember.

Alt om eksamen ved IMK

Send èn mail hvor både fuskerklæring og oppgaven din er vedlagt.

Lykke til!

25. nov. 2010 21:09