Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digitale medier inngår i hverdagslivet for de aller fleste. Ungdom er pionérer i den digitale kulturen. Dette emnet diskuterer hvordan vi kan forstå digital kultur:

  • Hva kjennetegner digitale medier?

  • Hva er de teknologiske, økonomiske og sosiale forutsetningene for utviklingen av digital kultur?

  • Hva er de politiske og psykososiale konsekvensene?

  • Hva slags nye kommunikasjonsmønstre og uttrykksformer muliggjør de digitale mediene?

  • Emnet legger hovedvekt på kritisk analyse av digitale medier ved å teoretisere og diskutere temaer som sosiale nettverk, innovasjon, mobil selvutfoldelse og skapende medvirkning.

Emnet har et historisk blikk på utviklingen av digitale medier, og trekker på både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til samtidens digitale kultur.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet, kan du:

  • vise en grunnleggende forståelse av digital kultur basert på humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger i medievitenskapen
  • gjøre rede for den historiske utviklingen av digitale medier, med datamaskiner, Internett, hypertekst, multimodalitet, interaktivitet og konvergens/divergens
  • vise en kritisk forståelse av kompleksiteten i de digitale medier vi daglig omgir oss med, og av den sosiale samhandlingen og digitale kulturen som de inngår i
  • analysere ulike uttrykk for digital kultur og plassere slike i en faglig og historisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen er fordelt på innførende forelesninger og oppgaveløsning i seminargrupper. Det er obligatorisk oppmøte til minimum 75% av seminarundervisningen (6 av 8 seminarer), og det forventes aktiv deltakelse i seminarundervisningen.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter, samt gjøre det kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag som fraværsdagen eller innleveringsfrist. Dokumentasjon på fraværet må sendes inn innen tre dager. 

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.
 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknaden om engelsk oppgavetekst må sendes til IMKs studieseksjon senest tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2013

Periodisk emneevaluering høsten 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk